İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Bunun yanında “bilişim”kelimesi Türk Ceza Kanunu’nda 3 yerde geçmektedir. TCK 142 Hırsızlık ve TCKDolandırıcılık suçlarının nitelikli hali ile TCK 243. Maddede “bilişim sistemine girme” başlıklımaddede de bilişim araçları kullanılarak bilişim sistemini bozma ve engellemesuçlarını düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. …